Δημήτριος Χ. Βασιλακάκης

Υπηρεσίες Δικαστικού Επιμελητή

Διεύθυνση γραφείου:

Μητροπόλεως 10,Τ.Κ. 65403, Καβάλα

Διεύθυνση αλληλογραφίας μέσω ΕΛΤΑ:

Τ.Θ. 1160 , Τ.Κ. 65110 , Καβάλα

Τηλ. 251 1111 289, 693 1199425

Ηλεκτρονική διεύθυνση:: dxvkavala@hotmail.com